Tin hoạt động

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN

Được sự quan tâm, giúp đỡ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, từ ngày 03/8 đến ngày 05/8/2019, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã cử đoàn công tác do BSCKII Tạ Xuân Đông – Phó Giám đốc BVĐK tỉnh làm Trưởng đoàn hỗ trợ chuy...

Tin sức khỏe

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN

Được sự quan tâm, giúp đỡ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, từ ngày 03/8 đến ngày 05/8/2019, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã cử đoàn công tác do BSCKII Tạ Xuân Đông – Phó Giám đốc BVĐK tỉnh làm Trưởng đoàn hỗ trợ chuy...

Tin Bộ y tế

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN

Được sự quan tâm, giúp đỡ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, từ ngày 03/8 đến ngày 05/8/2019, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã cử đoàn công tác do BSCKII Tạ Xuân Đông – Phó Giám đốc BVĐK tỉnh làm Trưởng đoàn hỗ trợ chuy...