Tin hoạt động

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CHÚC TẾT TRUNG TÂM Y TẾ THAN UYÊN.
CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CHÚC TẾT TRUNG TÂM Y TẾ THAN UYÊN.

Ngày 24/01/2019, đ/c Lê Thị Kim Ngân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Lò Thị Duyên – Phó Giám đốc Sở Y tế thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam h...

Tin sức khỏe

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CHÚC TẾT TRUNG TÂM Y TẾ THAN UYÊN.
CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CHÚC TẾT TRUNG TÂM Y TẾ THAN UYÊN.

Ngày 24/01/2019, đ/c Lê Thị Kim Ngân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Lò Thị Duyên – Phó Giám đốc Sở Y tế thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam h...

Tin Bộ y tế

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CHÚC TẾT TRUNG TÂM Y TẾ THAN UYÊN.
CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CHÚC TẾT TRUNG TÂM Y TẾ THAN UYÊN.

Ngày 24/01/2019, đ/c Lê Thị Kim Ngân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Lò Thị Duyên – Phó Giám đốc Sở Y tế thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam h...