Tin hoạt động

SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN

Ảnh đoàn công tác của Sở Y tế Lai Châu làm việc tại TTYT Than Uyên Trong hai ngày 31/5 và 01/6/2019, Đoàn công tác của Sở Y tế Lai Châu do Thầy thuốc ưu tú, BSCK2 Nguyễn Văn Đối – Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn đ...

Tin sức khỏe

SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN

Ảnh đoàn công tác của Sở Y tế Lai Châu làm việc tại TTYT Than Uyên Trong hai ngày 31/5 và 01/6/2019, Đoàn công tác của Sở Y tế Lai Châu do Thầy thuốc ưu tú, BSCK2 Nguyễn Văn Đối – Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn đ...

Tin Bộ y tế

SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN

Ảnh đoàn công tác của Sở Y tế Lai Châu làm việc tại TTYT Than Uyên Trong hai ngày 31/5 và 01/6/2019, Đoàn công tác của Sở Y tế Lai Châu do Thầy thuốc ưu tú, BSCK2 Nguyễn Văn Đối – Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn đ...