Tin hoạt động

BỆNH VIỆN E HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN CHO TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN (LAI CHÂU)
BỆNH VIỆN E HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN CHO TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN (LAI CHÂU)

Ngày 20/3, Bệnh viện E đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) về việc hỗ trợ đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, bác sĩ phục vụ công tác khám chữa bệnh cho...

Tin sức khỏe

BỆNH VIỆN E HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN CHO TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN (LAI CHÂU)
BỆNH VIỆN E HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN CHO TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN (LAI CHÂU)

Ngày 20/3, Bệnh viện E đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) về việc hỗ trợ đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, bác sĩ phục vụ công tác khám chữa bệnh cho...

Tin Bộ y tế

BỆNH VIỆN E HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN CHO TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN (LAI CHÂU)
BỆNH VIỆN E HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN CHO TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN (LAI CHÂU)

Ngày 20/3, Bệnh viện E đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) về việc hỗ trợ đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, bác sĩ phục vụ công tác khám chữa bệnh cho...