Tháng Năm2019

BÁT CHÁO NGHĨA TÌNH

BÁT CHÁO NGHĨA TÌNH

 Ngày 09/5/2019 Ban lãnh đạo, ban chấp hành công đoàn, Đoàn TN Mầm non thị trấn huyện Than Uyên đã phát hơn 140 xuất cháo từ thiện cho người bệnh nghèo đang nằm điều trị tại bệnh viện Thay mặt ch...