Tháng Năm2019

BÁT CHÁO NGHĨA TÌNH

BÁT CHÁO NGHĨA TÌNH

Chương trình “Bát cháo nghĩa tình” được tổ chức thực hiện từ tháng 8 năm 2017 đến nay, góp phần động viên, khích lệ tinh thần, giúp các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn yên tâm điều trị. Cứ và...