Chuyên mục: Tin tức Sự kiện

Tin hoạt động
TTYT Than Uyên tổ chức lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử nhằm đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

TTYT Than Uyên tổ chức lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử nhằm đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Từ ngày 15/3 đến 18/3 TTYT Than Uyên tổ chức lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử nhằm đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Qua lớp tập huấn CB, NVYT thấy được thự...