Chuyên mục: Tin tức Sự kiện

Tin tức Sự kiện
Bát cháo nghĩa tình

Bát cháo nghĩa tình

Chương trình “Bát cháo nghĩa tình” được tổ chức thực hiện từ tháng 8 năm 2017 đến nay, góp phần động viên, khích lệ tinh thần, giúp các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn yên tâm điều trị. Cứ và...
Tin tức Sự kiện
TRUNG TÂM Y TẾ THAN UYÊN TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TỪ NGÀY 29/4 – 6/5) VÀ NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6.

TRUNG TÂM Y TẾ THAN UYÊN TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TỪ NGÀY 29/4 – 6/5) VÀ NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 – 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hư...
Tin tức Sự kiện
BÁT CHÁO NGHĨA TÌNH

BÁT CHÁO NGHĨA TÌNH

Chương trình “Bát cháo nghĩa tình” được tổ chức thực hiện từ tháng 8 năm 2017 đến nay, góp phần động viên, khích lệ tinh thần, giúp các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn yên tâm điều trị. Cứ và...