ĐẠI HỘI CÁC CHI ĐOÀN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN NHIỆM KỲ 2019 – 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Từ ngày 23/8 đến ngày 26/8/2019 các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Trung tâm Y tế long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội, có đại biểu đại diện Ban Chấp hành Đảng ủy; Ban Thường vụ Đoàn cơ sở, cấp ủy Chi bộ. Dự Đại hội có 138 ĐVTN đến từ 5 Chi đoàn trực thuộc.
Đại hội các Chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở Trung tâm Y tế nhiệm kỳ 2019 – 2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi trong ĐVTN, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng, đại hội Đoàn các cấp. Với tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tập thể và đoàn viên, Đại hội đã thảo luận, đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội các Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong hoạt động chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022; đánh giá, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Chi đoàn, lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2022 có đủ số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, các Chi đoàn đã tăng cường công tác giáo chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, nhất là học tập Nghị quyết Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; tích cực tham gia và hưởng ứng buổi Lễ phát động “Tuổi trẻ Than Uyên học tập và làm theo lời Bác”; 100% đoàn viên ký cam kết thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp; tăng cường công tác giáo dục truyền thống thông qua các buổi sinh hoạt chính trị nhân các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; tham gia thắp nến tri ân nhân ngày thương binh liệt sỹ (27/7)… phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội; tham gia mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Lễ phát động hiến máu tình nguyện”; tham gia câu lạc bộ hiến máu “Sóng Hồng”; tích cực thực hiện tốt phong trào “mỗi ĐVTN đều là một tuyên truyền viên và sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện”; khám cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo. Tham gia, hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động văn hóa, thể thao của ngành y tế và của huyện như Hội thi “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế “ Xanh – sạch – đẹp”;… sau mỗi hội thi, mỗi buổi học tập ĐVTN đều có ý thức nâng cao trách nhiệm, lương tâm, y đức trong công tác quản lý, chăm sóc và điều trị người bệnh.
Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2019 – 2022, trong đó chú trọng các hoạt động, như: Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và tự hào dân tộc cho đoàn viên; thấm nhuần Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, của ngành và của đơn vị; thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt nam học tập và làm theo lời Bác”; triển khai, thực hiện sâu rộng các phong trào do các cấp phát động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; tích cực đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022 gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có năng lực, có uy tín, có tinh thần đoàn kết, nhiệt tình trong công tác, am hiểu và gắn bó với công tác thanh niên; có khả năng tiếp thu, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Chương trình hành động của đoàn các cấp và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Dưới đây là một số hình ảnh đại hội của các chi đoàn.