Thêm văn bản   

Tìm kiếm:

STT Tên văn bản Kích thước Kiểu file Người gửi
1
Thông báo kết quả họp xét nâng lương đợt 01 năm 2022 TTYT Than Uyên 689 Kb pdf Admin
2
Thông báo danh sách nâng lương đợt 01 năm 2022 TTYT Than Uyên 111 Kb xlsx Admin
3
Cấp giấy chứng sinh,Giấy khám sức khỏe 55 Kb doc Admin