SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN

Ảnh đoàn công tác của Sở Y tế Lai Châu làm việc tại TTYT Than Uyên

Trong hai ngày 31/5 và 01/6/2019, Đoàn công tác của Sở Y tế Lai Châu do Thầy thuốc ưu tú, BSCK2 Nguyễn Văn Đối – Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác y tế 6 tháng đầu năm 2019 tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên và kiểm tra thực tế tại Trạm Y tế Hua Nà, Mường Mít, Tà Mung và Khoen On. Tham gia cùng đoàn công tác có đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng, các Trung tâm, Chi cục tuyến tỉnh.
Báo cáo với đoàn công tác, BSCKI Vũ Văn Quang – Giám đốc Trung tâm Y tế, cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Y tế Than Uyên đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án về y tế tại địa phương; tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, các chương trình, mục tiêu y tế – dân số năm 2019, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống HIV/AIDS; tích cực củng cố tiêu chí chất lượng bệnh viện; thực hiện tốt quy chế bệnh viện; kế hoạch đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế; xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, thân thiện; củng cố y tế cơ sở; xây dựng và duy trì tốt các tiêu chí quốc gia về y tế tại 12/12 xã, thị trấn trong huyện. Các chỉ tiêu tại tuyến huyện và tuyến xã cơ bản đạt kế hoạch giao. Đơn vị khắc phục triệt để, có hiệu quả các vấn đề tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra trong năm 2018.
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Sở Y tế đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả rất đáng mừng của Trung tâm Y tế huyện Than Uyên đã đạt được trong 6 tháng đầu năm – điều đó thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức trong đơn vị đã đoàn kết, khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí Giám đốc Sở Y tế yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2019, cần tiếp tục phát huy thế mạnh và các thành tích đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, tích cực, chủ động triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn; củng cố tiêu chí chất lượng bệnh viện; xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, an toàn, thân thiện; củng cố và duy trì tiêu chí Quốc gia về Y tế xã; tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Dưới đây là một số hình ảnh làm việc của đoàn công tác:

 

 

Tác giả: Dương Quang Hồng