TRUNG TÂM Y TẾ THAN UYÊN PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM II – TRUNG ƯƠNG HỘI CỨU TRỢ TRẺ EM TÀN TẬT VIỆT NAM TỔ CHỨC KHÁM SÀNG LỌC

Ngày 08/5/2019, Trung tâm Y tế Than Uyên phối hợp với Trung tâm II – Trung ương Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức khám sàng lọc cho 67 trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện Than Uyên. Việc khám sàng lọc để xác định được dạng tật và nhu cầu của trẻ khuyết tật, từ đó để tư vấn, trợ giúp trẻ và gia đình trẻ có những can thiệp sớm, tiếp cận với các dịch vụ phục hồi chức năng một cách tốt nhất nhằm tạo cơ hội cho trẻ hòa nhập cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi khám: