TRUNG TÂM Y TẾ THAN UYÊN TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TỪ NGÀY 29/4 – 6/5) VÀ NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 – 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng, góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn. Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc cung cấp nước an toàn và vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng.

          Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường và Ngày môi trường thế giới 05/6 năm 2019. Chiều ngày 24/5/2016 Trung tâm Y tế Than Uyên huy động toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị tham gia vệ sinh khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải và trồng cây xanh trong đơn vị; phối hợp với khu dân cư tổng vệ sinh khu vực xung quanh bện viện; chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tham mưu UBND xã vận động nhân dân tổ chức tổng dọn vệ sinh làng bản, quét dọn, vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải tại các khu vực sông, suối, nguồn nước sản xuất, sinh hoạt tại tất cả các thôn bản, khu dân cư trên địa bàn. Đồng thời, triển khai chiến dịch tuyên truyền, phổ biến kiến thức để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về các biện pháp xử lý nước, sử dụng nước an toàn và tiết kiệm cho hộ gia đình, vận động người dân ăn sạch, ở sạch, uống sạch, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Dưới đây là một số hình ảnh hưởng ứng

Tác giả: Dương Quang Hồng