TTYT Than Uyên tổ chức lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử nhằm đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Từ ngày 15/3 đến 18/3 TTYT Than Uyên tổ chức lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử nhằm đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Qua lớp tập huấn CB, NVYT thấy được thực trạng và thách thức của Ngành Y tế Việt Nam nói chung, TTYT Than Uyên nói riêng, đồng thời đã chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần phải cải thiện, thay đổi về cách nói, cách làm, cử chỉ, hành động, tác phong làm việc nhanh nhạy, chính xác,chuyên nghiệp, khoa học và cách xử lý các tình huống có thể xảy ra đối với từng vị trí, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ y tế trong đơn vị!