Bát cháo nghĩa tình

30 Tháng Năm, 2019 admin 0

Chương trình “Bát cháo nghĩa tình” được tổ chức thực hiện từ tháng 8 năm 2017 đến nay, góp phần động viên, khích lệ tinh […]

BÁT CHÁO NGHĨA TÌNH

23 Tháng Năm, 2019 admin 0

Chương trình “Bát cháo nghĩa tình” được tổ chức thực hiện từ tháng 8 năm 2017 đến nay, góp phần động viên, khích lệ tinh […]

BÁT CHÁO NGHĨA TÌNH

9 Tháng Năm, 2019 admin 0

 Ngày 09/5/2019 Ban lãnh đạo, ban chấp hành công đoàn, Đoàn TN Mầm non thị trấn huyện Than Uyên đã phát hơn 140 xuất cháo […]