ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN NHIỆM KỲ 2020 – 2022

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/TW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 147-KH/HU, ngày 15/7/2019 của Huyện ủy Than Uyên về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 18/7/2019 của Đảng ủy Trung tâm Y tế Than Uyên về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đến ngày 15/03/2020, tất cả các chi bộ trong toàn Đảng bộ đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.  


Đồng chí Vũ Văn Quang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TTYT dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, việc tổ chức Đại hội của các Chi bộ được triển khai trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, hiệu quả, đảm bảo thời gian theo kế hoach.

​Thông qua Đại hội, các chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá những việc làm được, tồn tại hạn chế để rút ra các bài học kinh nghiệm đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022. Tại Đại hội các Chi bộ cũng nghiêm túc thảo luận tham gia nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TTYT nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Đại hội các chi bộ đã tiến hành các bước, quy trình tổ chức và bầu cử theo quy định đảm bảo nghiêm túc, dân chủ trong việc xem xét, lựa chọn những đảng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện; thực hiện bầu Ban chi, trực tiếp bầu Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ thật sự xứng đáng đủ tâm, đủ tầm để lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế đã thành công tốt đẹp, là tiền đề quan trọng để hướng đến Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế nhiệm kỳ 2020-2025.

Dưới đây là một số các hình ảnh Đại hội các Chi bộ trực thuộc:

Viết bài: Lê Thị Hà – Tổ CTXH bệnh viện.

Chia sẻ...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Print this page
Print