Không có ảnh

tiện ích

21 Tháng Sáu, 2020 admin 0

Tìm thứ trong tuần……….. Tra cứu danh mục ICD-10 Tài liệu cuộc họp……………

Không có ảnh

Liên kết

21 Tháng Sáu, 2020 admin 0

UBND Huyện Than Uyên Sở Y Tế Tỉnh Lai Châu Bộ Y Tế Zalo Web Phần mềm khám chữa bệnh Phần mềm giám định BHYT […]

Không có ảnh

CÁC QUY TRÌNH KỸ THUẬT

19 Tháng Sáu, 2020 admin 0

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH QUY TRÌNH GÂY MÊ HỒI SỨC QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH CHỮA […]

Không có ảnh

CÁC TRẠM Y TẾ

9 Tháng Sáu, 2020 Lìm Hòa 0

Stt Tên trạm Y tế Trưởng trạm (Phụ trách trạm) Chức danh Ghi chú 1 TYT xã Phúc Than Vũ Văn Ngọc Trưởng trạm  2 […]

Không có ảnh

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

5 Tháng Sáu, 2020 Lìm Hòa 0

Phòng Tổ chức – Hành chính Phòng Kế hoạch nghiệp vụ và Điều dưỡng Phòng Tài chính – Kế toán Phòng Dân số KHHGD

Không có ảnh

BAN GIÁM ĐỐC

5 Tháng Sáu, 2020 Lìm Hòa 0

Vũ Văn Quang Giám đốc Đinh Xuân Thủy Phó Giám đốc Cao Thị Thúy Hà Phó Giám đốc

Không có ảnh

BAN LÃNH ĐẠO

4 Tháng Sáu, 2020 admin 0

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY Vũ Văn QuangBí thư Đảng ủy Đinh Xuân ThủyPhó Bí thư Đảng ủy Cao Thị Thúy HàỦy viên BCH Đoàn […]