TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020.

Chiều ngày 29/6/2020, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Khai mạc Hội nghị Đ/c, Vũ Văn Quang –  Giám đốc Trung tâm Y tế nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác y tế trên địa bàn huyện gặp rất nhiều khó khăn, nhất là phải giành 1 phần lớn thời gian, tập trung toàn bộ lực lượng để phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Sở Y tế, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đoàn thể huyện và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, đặc biệt là với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của tất cả cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị, Trung tâm Y tế huyện luôn duy trì tốt các hoạt động, các tiêu chí chất lượng bệnh viện tiếp tục được củng cố, công tác khám, chữa bệnh được duy trì hiệu quả, chất lượng được nâng lên; công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, nhất là phòng chống dịch Covid-19 được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, dân số – KHHGĐ, xây dựng tiêu chí quốc gia về y tế xã được thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả, các nhiệm vụ và chỉ tiêu về y tế cơ bản đạt tiến độ, kế hoạch giao.


Đ/c Vũ Văn Quang – Giám đốc TTYT khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020, nhất là công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo chuẩn hóa cán bộ và chuyên môn, công tác dân số; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; công tác chăm sóc sức khỏe Bà mẹ – trẻ em, KHHGĐ, phòng chống HIV/AIDS, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và các chương trình y tế, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020.

Câc ý kiến thảo luận tại Hội nghị.
Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị.

Kết luận tại Hội nghị, Đ/c Giám đốc Trung tâm Y tế khẳng định trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên đã luôn đoàn kết, quyết tâm cao để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm; chú trọng thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, y tế dự phòng, cải cách thủ tục hành chính, củng cố tiêu chí chất lượng bệnh viện, xây dựng bệnh viện  xanh – sạch – đẹp; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế; củng cố 03 xã Mường Mít, Pha Mu, Tà Hừa công nhận lại đạt tiêu chí chuẩn năm 2020.

Lê Hà – Tổ Công tác xã hội Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

Chia sẻ...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Print this page
Print