THÔNG BÁO


TIN SỞ Y TẾHội nghị trực tuyến: Lễ khánh thành, kết nối 1.000 bệnh viện khám, chữa bệnh từ xa qua hệ thống Telehealth

Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2020

Khai mạc huấn luyện tự vệ cụm 10 năm 2020

Hội nghị phổ biến quy định mới về đấu thầu trang thiết bị y tế

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Tập huấn Người đỡ đẻ có kỹ năng trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Cục CNTT - Bộ Y tế phối hợp với Hội Tin học Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Y tế thông minh lần thứ II – năm 2020”

Tài liệu tuyên truyền sử dụng Bluezone

Giới thiệu về Bluezone - ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần - hỗ trợ phòng chống COVID-19

Các câu hỏi thường gặp về ứng dụng Bluezone

Mỗi hộ dân là một pháo đài, mỗi người dân là chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19

Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sở Y tế triển khai hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

TIN UBND HUYỆN