Ban chấp hành


Lê Thị Hà
Bí thư đoàn

Vũ Đức Lượng
Phó bí thư đoàn

Vũ Văn Chiến
Phó bí thư đoàn

Lê Việt Hưng
Ủy viên

Nguyễn Triệu Tử Long
Ủy viên

Hoàng Thị Thu
Ủy viên

Trần Thu Hà
Ủy viên

Lê Thu Phương
Ủy viên