Hành chính kế hoạch


Hoàng Nhật Tân
Bí thư

Nguyễn Liên Chung
Phó bí thư

Tô Văn Hiếu
Chi ủy viên