Ta Gia


Lìm Văn Định
Bác sỹ đa khoa
Trưởng trạm

Lường Thị Loan
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Nguyễn Thị Thành
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Trương Thị Thên
Nữ hộ sinh

Đỗ Tùng Anh
Dược sỹ

Tòng Thị Lanh
Dân số