Xét nghiệm – CĐHA

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa xét nghiệm.
  2. Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm cấp cứu và phòng chống dịch liên tục 24 giờ.
  3. Định kỳ chuẩn thức các quy định kỹ thuật xét nghiệm để đảm bảo chính xác các xét nghiệm.
  4. Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng và các khoa cận lâm sàng thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm.
  5. Có kế hoạch mua các thiết bị xét nghiệm, các hóa chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ cho công tác xét nghiệm.
  6. Ký phiếu lĩnh hóa chất, sinh phẩm dụng cụ và nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu xét nghiệm.
  7. Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử, công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lý các chất thải của khoa theo quy chế công tác xử lý chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

Cầm Hồng Quân
Bác sỹ đa khoa
Phó khoa

Hoàng Văn Nhận
Bác sỹ đa khoa

Đặng.T.T.Loan
KTV Xét nghiệm

Nguyễn Thị Thủy
KTV Xét nghiệm

Phạm Ngọc Thủy
Điều dưỡng

Lò Văn Thiện
KTV Xét nghiệm

Chử Khánh Ly
Y sỹ đa khoa

NguyễnVănThắng
KTV Xét nghiệm

Nguyễn Văn Toàn
CN điều dưỡng

Đỗ Trọng Chức
Điều dưỡng

Nguyễn Thị Hoa
Y sỹ đa khoa

Nguyễn Thị Hoa
KTV Xét nghiệm