Y tế dự phòng


Hoàng Văn Uyên
Bí thư

Nguyễn Văn Hòa
Phó bí thư

Lê Thu Phương
Chi ủy viên