Ngoại – Sản


Đoàn Văn Dũng
Bí thư

Đinh Thị Thúy
Phó bí thư

Nguyễn Thị Thu Hương
Chi ủy viên