Khoa Ngoại

CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ:

Khoa Ngoại là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật và phẫu thuật; Khoa được bố trí liên hoàn, thuận tiện cho công tác phẫu thuật, chăm sóc và vận chuyển người bệnh; Các phương tiện và dụng cụ phẫu thuật phải đồng bộ, có chất lượng tốt. Bảo đảm yêu cầu vô khuẩn: Các dụng cụ phẫu thủ, thủ thuật, mọi thành viên khi vào buồng phẫu thuật phải thực hiện quy định kĩ thuật vô khuẩn, không di chuyển người, dụng cụ từ nơi hữu khuẩn tới nơi vô khuẩn.


Đinh Chí Ba
Bác sỹ chuyên khoa 1
Phó khoa

Lê Việt Hưng
Bác sỹ đa khoa

Lê Thành Chung
Bác sỹ đa khoa

Nguyễn Văn Hòa
Y sỹ đa khoa

Khuất Thị Thắm
CN. Điều dưỡng

Hoàng Văn Giáp
Điều dưỡng

Đoàn Thị Thúy
Điều dưỡng

Hoàng Thị Nga
Điều dưỡng

Lìm Thị Ngọc
Điều dưỡng

Phạm Thị Hường
Điều dưỡng

Hà Văn Lan
Điều dưỡng

Nguyễn Thị Ngọc
Điều dưỡng

Đặng Hùng Huân
Bác sỹ đa khoa