Không có ảnh

tiện ích

21 Tháng Sáu, 2020 admin 0

Tìm thứ trong tuần……….. Tra cứu danh mục ICD-10

Không có ảnh

Liên kết

21 Tháng Sáu, 2020 admin 0

UBND Huyện Than Uyên Sở Y Tế Tỉnh Lai Châu Bộ Y Tế Phần mềm khám chữa bệnh Phần mềm giám định BHYT Phần mềm […]

Không có ảnh

CÁC QUY TRÌNH KỸ THUẬT

19 Tháng Sáu, 2020 admin 0

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH QUY TRÌNH GÂY MÊ HỒI SỨC QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH CHỮA […]

Không có ảnh

BAN LÃNH ĐẠO

4 Tháng Sáu, 2020 admin 0

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY Vũ Văn QuangBí thư Đảng ủy Đinh Xuân ThủyPhó Bí thư Đảng ủy Cao Thị Thúy HàỦy viên BCH Đoàn […]