Mường Than


Lò Văn Sơn
Bác sỹ đa khoa
Trưởng trạm

Đào Thị Liên
Nữ hộ sinh
Phó Trạm

Lò Văn Quyện
Văn phòng

Lê Thị Bích Ngọc
Y sỹ đa khoa

Đinh Thị Hồng Thắm
Y sỹ đa khoa

Vũ Minh Tuấn
Y sỹ đa khoa

Nguyễn Thị Phượng
Dược sỹ