Công đoàn


Đinh Xuân Thủy
Chủ tịch

Nguyễn Văn Toàn
Phó chủ tịnh

Lê Thành Chung
Ủy viên

Phạm Thanh Tùng
Ủy viên

Vũ Duy Lượng
Ủy viên

Cao Thị Thúy Hà
Ủy viên

Lê Việt Hưng
Ủy viên

Lê Thị Thu Hường
Ủy viên