Mường Cang


Đỗ Hồng Thắm
Bác sỹ đa khoa
Trưởng trạm

Lìm Thị Hoảng

Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Lò Thị Ón
Nữ hộ sinh
Phó trạm

Hà Thị Phương
Y sỹ đa khoa

Đinh Thị Thủy
Điều dưỡng

Phạm Thị Hằng
Dược sỹ

Lường Thị Nga
Dân số