CÁC TRẠM Y TẾ

CÁC TRẠM Y TẾ

9 Tháng Sáu, 2020 Lìm Hòa 0

Stt Tên trạm Y tế Trưởng trạm (Phụ trách trạm) Chức danh Ghi chú 1 TYT xã Phúc Than Vũ Văn Ngọc Trưởng trạm  2 […]

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

5 Tháng Sáu, 2020 Lìm Hòa 0

Phòng Tổ chức – Hành chính Phòng Kế hoạch nghiệp vụ và Điều dưỡng Phòng Tài chính – Kế toán Phòng Dân số KHHGD

BAN GIÁM ĐỐC

BAN GIÁM ĐỐC

5 Tháng Sáu, 2020 Lìm Hòa 0

Vũ Văn Quang Giám đốc Đinh Xuân Thủy Phó Giám đốc Cao Thị Thúy Hà Phó Giám đốc