Không có ảnh

CÁC TRẠM Y TẾ

9 Tháng Sáu, 2020 Lìm Hòa 0

Stt Tên trạm Y tế Trưởng trạm (Phụ trách trạm) Chức danh Ghi chú 1 TYT xã Phúc Than Vũ Văn Ngọc Trưởng trạm  2 […]

Không có ảnh

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

5 Tháng Sáu, 2020 Lìm Hòa 0

Phòng Tổ chức – Hành chính Phòng Kế hoạch nghiệp vụ và Điều dưỡng Phòng Dân số Phòng Tài chính – Kế toán Khoa Kiểm […]

Không có ảnh

BAN GIÁM ĐỐC

5 Tháng Sáu, 2020 Lìm Hòa 0

Vũ Văn Quang Giám đốc Đinh Xuân Thủy Phó Giám đốc Cao Thị Thúy Hà Phó Giám đốc