TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM 2020 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN

Thực hiện Công văn số 1569/SYT-NVY ngày 31/12/2019 của Sở Y tế về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm năm 2020. Sau 1 thời gian phát động, ngày 16/02/2020, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài, tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề cương đối với 7 đề tài nghiên cứu khoa học, 9 sáng kiến kinh nghiệp cấp cơ sở năm 2020 của cán bộ, viê chức trong đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo buổi nghiệm thu, Bác sỹ CKI Vũ Văn Quang – Giám đốc Trung tâm đã đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến của cán bộ, viên chức trong năm 2019. Ngay từ đầu năm 2020, đã triển khai làm đề cương nghiên cứu hàng chục đề tài, sáng kiến cấp cơ sở đăng ký với Sở Y tế. Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, viên chức, đặc biệt là đội ngũ làm chuyên môn, các bác sỹ chuyên khoa phát huy tinh thần sáng tạo, năng động, nhiệt tình tham gia NCKH, góp phần phát triển hơn nữa cả về số lượng và chất lượng các đề tài, sáng kiến trong thời gian tới, để ứng dụng ngày càng nhiều, càng hiệu quả vào công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng thời, đồng chí đề nghị Hội đồng nghiệm thu đề tài làm việc thật nhiệt tình, trách nhiệm, đánh giá đúng thực chất giá trị khoa học, giá trị thực tiễn của các đề tài; cả về mục tiêu, phương pháp nghiên cứu và tính khả thi, ứng dụng của mỗi đề tài, sáng kiến.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã nghe các chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt đề cương đề tài, sáng kiến. Các thành viên Hội đồng đã đóng góp ý kiến nhận xét, trao đổi, đồng thời hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh đề cương nghiên cứu để báo cáo, đăng ký nghiệm thu tại Sở Y tế. Các đề tài, sáng kiến năm 2020 được Hội đồng đánh giá cao về ý nghĩa khoa học và thực tiễn, thậm chí có sáng kiến có thể phát triển, đăng ký sáng kiến cấp tỉnh như đề tài “Ứng dụng tiện ích phần mền theo dõi xử lý văn bản tại TTYT Than Uyên năm 2020” của tác giả Tô Văn Hiếu – Phòng Tổ chức hành chính và cộng sự.

Sau hơn một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội đồng nghiệm thu đề tài đã nhất trí thông qua 7 đề tài, 9 sáng kiến kinh nghiệm đề nghị để bảo vệ đề cương tại Sở Y tế. Buổi nghiệm thu đề tài, sáng kiến kinh nghiệm năm 2020 đã nhất trí thành công tốt đẹp./.

Chia sẻ...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Print this page
Print