BAN LÃNH ĐẠO

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY


Vũ Văn Quang
Bí thư Đảng ủy

Đinh Xuân Thủy
Phó Bí thư Đảng ủy

Cao Thị Thúy Hà
Ủy viên BCH

Đoàn Văn Dũng
Ủy viên BCH

Hoàng Văn Uyên
Ủy viên BCH

Đỗ Cuân Cường
Ủy viên BCH

Hoàng Thị Linh
Ủy viên BCH

BAN GIÁM ĐỐC


Vũ Văn Quang
Giám đốc

Đinh Xuân Thủy
Phó Giám đốc

Cao Thị Thúy Hà
Phó Giám đốc

Đoàn Văn Dũng
Phó Giám đốc

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀNĐinh Xuân Thủy
Chủ tịch

Nguyễn Văn Toàn
Phó Chủ tịch

Cao Thị Thúy Hà
Ủy viên

Lê Thành Chung
Ủy viên

Vũ Duy Lượng
Ủy viên

Phạm Thanh Tùng
Ủy viên

Lê Thị Thu Hường
Ủy viên

BCH ĐOÀN THANH NIÊN


Lê Thị Hà
Bí thư

Vũ Đức Lượng
Phó Bí thư

Vũ Văn Chiến
Phó Bí thư

Nguyễn Triệu Tử Long
Uỷ viên

Lê Việt Hưng
Uỷ viên

Trần Thị Thu Hà
Uỷ viên

Lê Thu Phương
Uỷ viên

Hoàng Thị Thu
Uỷ viên
Chia sẻ...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Print this page
Print