Phòng kế toán

Phòng kế toán

18 Tháng Chín, 2017 admin 0

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ– Phòng Tài chính kế toán là phòng chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc […]

Xét nghiệm – CĐHA

Xét nghiệm – CĐHA

18 Tháng Chín, 2017 admin 0

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa xét nghiệm. Tổ chức tốt công tác lấy […]

Khoa Dược

Khoa Dược

18 Tháng Chín, 2017 admin 0

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức […]

Khoa YHCT và PHCN

Khoa YHCT và PHCN

18 Tháng Chín, 2017 admin 0

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ Khoa YHCT – PHCN  là tổ chức chuyên môn kỹ thuật về y học cổ truyền và phục hồi chức năng […]

Khoa Nội

Khoa Nội

18 Tháng Chín, 2017 admin 0

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ Khám chữa bệnh điều trị ngoại trú, nội trú cho bệnh nhân mắc các bệnh nội khoa. Tuyên truyền, tư vấn […]