KHOA XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH


BSCKI. CẦM HỒNG QUÂN
Trường khoa

Hoàng Văn Nhận
Bác sỹ đa khoa

Đặng.T.T.Loan
KTV Xét nghiệm

Nguyễn Thị Thủy
KTV Xét nghiệm

Phạm Ngọc Thủy
Điều dưỡng

Lò Văn Thiện
KTV Xét nghiệm

Chử Khánh Ly
Y sỹ đa khoa

NguyễnVănThắng
KTV Xét nghiệm

Nguyễn Văn Toàn
CN điều dưỡng

Đỗ Trọng Chức
Điều dưỡng

Nguyễn Thị Hoa
Y sỹ đa khoa

Nguyễn Thị Hoa
KTV Xét nghiệm