KHOA CẤP CỨU – HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC

Chức năng, nhiệm vụ:

Tiếp nhận và điều trị mọi trường hợp người bệnh cấp cứu được chuyển tới Bệnh viện; đánh giá, phân loại tình trạng bệnh và thực hiện các biện pháp cấp cứu thích hợp theo mức độ ưu tiên cấp cứu đến khi người bệnh qua khỏi tình trạng nguy kịch và trong 48 giờ phải chuyển người bệnh đến khoa Hồi sức tích cực hoặc một chuyên khoa phù hợp khi điều kiện bệnh nhân cho phép; tổ chức làm việc, thường trực theo quy định đảm bảo nhân lực cấp cứu 24/24; thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế chuyên môn trong Bệnh viện; phối hợp chặt chẽ với tuyến trên thực hiện cấp cứu và vận chuyển cấp cứu ngoài Bệnh viện khi có yêu cầu; nghiên cứu khoa học, tư vấn và tuyên truyền giáo dục về cấp cứu cho cộng đồng; đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ, chỉ đạo tuyến về lĩnh vực cấp cứu cho tuyến dưới.

Các nhiệm vụ: Giải quyết các cấp cứu thông thường; tiếp tục cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh tuyến trước chuyển về, người bệnh nặng của các khoa chuyên môn trong Bệnh viện; các trường họp người bệnh nặng vượt quá khả năng chuyên môn thì hội chẩn, mời tuyến trên hỗ trợ hoặc chuyển người bệnh lên tuyến trên; tham gia cấp cứu ngoại viện và tiếp nhận các cấp cứu hàng loạt.

– Các dịch vụ kỹ thuật đang triển khai tại khoa: Thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng dưới hướng dẫn siêu âm; đặt catheter động mạch đo huyết áp xâm lấn liên tục; mở khí quản cấp cứu; mở màng phổi tối thiểu dẫn lưu dịch, khí,… Dự kiến thời gian tới phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới như: Thận nhân tạo chu kỳ, đặt ống nội khí quản bằng đèn camera…

– Thành tích đạt được: Với những kết quả đã đạt được, tập thể viên chức khoa nhận được nhiều thành tích khen thưởng: Giấy khen của UBND huyện, của Sở Y tế, Công đoàn Ngành Y tế trao tặng.


BS. PHAN VĂN TÀI
Phụ trách khoa

Bùi Thị Hằng
Điều dưỡng

Lò Việt Hùng
Bác sỹ

Vàng Văn Nghiên
Điều dưỡng

Lò Văn Nguyên
Bác sỹ

Lìm Văn Du
Điều dưỡng

Lê Đức Long
Điều dưỡng