Nội – Nhi


Hoàng Anh Tuấn
Bí thư

Lê Thành Chung
Phó bí thư

Phạm Thanh Tùng
Chi ủy viên