Trạm Y tế xã Mường Cang

Trạm Y tế xã Mường Cang được xây dựng tại Bản Cang Mường, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Trạm mới được xây dựng một dẫy nhà 3 tầng năm 2020 và 01 dẫy nhà cũ tổng  gồm 10 phòng làm việc đảm bảo tiêu chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế xã, về nhân lực có 06 biên chế trong đó 03 y sỹ, 01 NHS, 01 dược sỹ và 01 viên chức dân số, 13 nhân viên y tế thôn bản. Trạm Y tế luôn triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế theo quy định của Bộ Y tế. Trong những năm qua, Trạm Y tế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu nhân dân trên địa bàn. Được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2012, được công nhận lại năm 2015, 2018, 2021. Hiện duy trì tốt các tiêu chí chuẩn.


Lìm Thị Hoảng
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Hoàng Thị Hà
Bác sỹ đa khoa

Đinh Thị Thủy
Điều dưỡng

Phạm Thị Hằng
Dược sỹ

Lường Thị Nga
Dân số

Lò Thị Ón
Nữ hộ sinh

Vũ Thị kim Loan
Y sỹ đa khoa