Trạm Y tế xã Tà Mung


Lò Thị E
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Lò Thị Phượng
Nữ hộ sinh

Vũ Thanh Tuyền
Dược sỹ

Nguyễn Kiến Thiết
Bác sỹ đa khoa

Hà Thị Hưởng
Y sỹ đa khoa

Lò Thị Nga
Dân số