BCH Đảng bộ


Vũ Văn Quang
Bí thư

Đinh Xuân Thủy
Phó bí thư

Nguyễn Thị Hoa
Ủy viên

Cao Thị Thúy Hà
Ủy viên

Đỗ Xuân Cường
Ủy viên

Hoàng Thị Linh
Ủy viên

Hoàng Văn Uyên
Ủy viên