KHOA PHẪU THUẬT – GÂY MÊ HỒI SỨC

Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức là khoa chuyên môn, gồm hệ thống các buồng phẫu thuật để thực hiện phẫu thuật cấp cứu và kế hoạch. Tổ chức hoạt động quy chế công tác khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức và quy chế công tác khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Tổ chức thực hiện phẫu thuật theo kế hoạch đã được phê duyệt; sắp xếp người bệnh vào buồng phẫu thuật theo yêu cầu phẫu thuật các chuyên khoa. Thực hiện việc kiểm tra theo quy chế Gây mê Hồi Sức trong quá trình phẫu thuật.

– Tổ chức theo dõi, chăm sóc người bệnh từ lúc tiếp nhận bệnh đến sau phẫu thuật và chuyển người bệnh xuống khoa lâm sàng; định kỳ cùng với các khoa đánh giá kết quả các trường hợp phẫu thuật để rút kinh nghiệm.

– Tổ chức vệ sinh các buồng phẫu thuật và kiểm tra công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.

– Thực hiện đầy đủ các quy chế bệnh viện; tham gia cùng các khoa liên quan để thực hiện công tác hội chẩn và công tác chuyển tuyến.

– Thành tích đạt được: Với những kết quả đã đạt được, tập thể viên chức khoa nhận được nhiều thành tích khen thưởng: Giấy khen của UBND huyện, của Sở Y tế, Công đoàn Ngành Y tế trao tặng.


BS. LÊ VĂN CHIÊN
Phó trưởng khoa

Vũ Xuân Bách
Bác sỹ đa khoa

Vũ Văn Bảo
Điều dưỡng

Trần Thị Hoài
Điều dưỡng

Lò Văn Tình
Điều dưỡng

Đặng Xuân Hậu
Điều dưỡng

Vì Văn Thuận
Điều dưỡng
Tập thể khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.