Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chức năng, nhiệm vụ:

Chỉ đạo việc thực hiện quy trình chống nhiễm khuẩn Bệnh viện; khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn Bệnh viện; giám sát việc xử lý chất thải; bảo đảm vệ sinh Bệnh viện Xanh – Sạch – Đẹp; thực hiện thu gom và xử lý chất thải đúng quy trình xử lý chất thải và quy trình chống nhiễm khuẩn Bệnh viện. – Thành tích đạt được: Trải qua quá trình hình thành và phát triển, cùng với sự tham gia học tập kinh nghiệm các đơn vị tuyến Trung ương, tuyến tỉnh và tuyến huyện, khoa đã tổ chức hấp, sấy dụng cụ y tế tập trung, chuyển từ giặt máu, tẩy bẩn bằng tay sang sử dụng hệ thống máy giặt, máy sấy, kịp thời đáp ứng yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện ngày càng cao và nhu cầu ngày càng đông bệnh nhân của Bệnh viện. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Ban Giám đốc, cấp ủy Bệnh viện, khoa đã xây dựng và triển khai thực hiện quy chế kiểm soát


Hà Thị Thắm
Điều dưỡng
Phụ trách khoa

Phạm Thị Nguyệt
Điều dưỡng

Lù Thền Sán
Nữ hộ sinh

Ma Thị Son
Hộ lý

Lục Thị Lan
Hộ lý

Đoàn Thị Giang

Hộ lý

Hoàng Thị Thực
Hộ lý