KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Khoa YHCT – PHCN  là tổ chức chuyên môn kỹ thuật về y học cổ truyền và phục hồi chức năng trực thuộc Trung tâm Y tế Than Uyên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc trung tâm.

– Tham mưu cho Giám đốc trung tâm về công tác phát triển y học cổ truyền và phục hồi chức năng tại trung tâm;

– Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại (sau đây gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh);

– Đầu mối triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;

– Sử dụng các phương pháp kỹ thuật cận lâm sàng và trang thiết bị y tế của y học hiện đại để khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

– Tổ chức sơ chế, bào chế dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, sắc thuốc;

–  Khoa YHCT- PHCN của trung tâm Y tế Than Uyên phối hợp với bệnh viện y, dược cổ truyền cùng cấp và cơ quan, tổ chức liên quan chuyển giao kỹ thuật cho cơ sở y tế tuyến dưới về y, dược cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;

– Phối hợp với đơn vị có liên quan giúp cơ sở y tế và đơn vị khác xây dựng vườn thuốc nam mẫu theo danh mục thuốc thiết yếu do Bộ Y tế ban hành.

– Thực hiện phương pháp cấy chỉ trong điều trị bệnh


Phạm Quốc Việt
Bác sỹ CKI YHCT
Trưởng khoa

Hoàng Thị Sáu
Bác sỹ YHCT
Phó khoa

Đồng.T.N.Thủy
Bác sỹ YHCT

Đoàn Ánh Tuyết
Y sỹ YHCT

Nguyễn.T.X.Phương
Điều dưỡng

Vàng Thị Hòa
Y sỹ YHCT

Lương Thị Thùy
Y sỹ YHCT

Bùi Duy Thành
Y sỹ ĐH YHCT

Vũ Đức Lượng
Y sỹ YHCT

Bùi Văn Tuyên
Điều dưỡng