Trạm Y tế xã Mường Kim


Ma Thị Hưng
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Nguyễn Thị Thà
Y sỹ đa khoa

Tòng Thị Lan
Dược sỹ

Đồng Thị Ngân
Y sỹ đa khoa

Nguyễn Thị Thiện

Nữ hộ sinh

Tòng Thị Vinh

Hành chính

Đèo Văn Soi
Y sỹ đa khoa