Trạm Y tế xã Mường Kim

Trạm Y tế xã Mường Kim được xây dựng tại Nà Khương Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Trạm mới được tiếp nhận cơ sở của phòng khám đa khoa khu vực Mường kim cũ, có 01 dẫy nhà 03 tầng gồm 15 phòng làm việc đảm bảo tiêu chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế xã, có 08 biên chế trong đó 01 B sỹ, 04 y sỹ, 01 NHS, 01 dược sỹ và 01 vên chức dân số, 19 y tế thôn bản. Trạm Y tế luôn triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế theo quy định của Bộ Y tế. Trong những năm qua, Trạm Y tế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu nhân dân trên địa bàn. Được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2013, được công nhận lại năm 2016, 2019. Hiện duy trì tốt các tiêu chí chuẩn. Đề nghị công nhận lại chuẩn năm 2022.


Ma Thị Hưng
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Hoàng Thị Anh
Bác sỹ đa khoa

Tòng Thị Lan
Dược sỹ

Đồng Thị Ngân
Y sỹ đa khoa

Hà Thị Hưởng

Y sỹ đa khoa

Tòng Thị Vinh

Hành chính

Phùng Thị Thu Hằng
Y sỹ đa khoa