Trạm Y tế xã Phúc Than

Trạm Y tế xã Phúc Than được xây dựng tại Đội 9, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Trạm Y tế có 17 phòng làm việc đảm bảo tiêu chí quốc gia về y tế xã; có 07 biên chế (4 y sỹ, 01 NHS, 01 dược sỹ và 01 vên chức dân số), 18 y tế thôn bản.Trạm Y tế luôn triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời triển khai cơ sở cấp phát Methadone điều trị cho trên 70 bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn. Trong những năm qua, Trạm Y tế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu nhân dân trên địa bàn. Được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2013, được công nhận lại năm 2016, 2019. Hiện duy trì tốt các tiêu chí chuẩn, đang đề nghị công nhận lại năm 2022.


Đặng Thế Quang
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Giàng A Nủ
Y sỹ đa khoa

Dương Thị Na
Y sỹ đa khoa

Lò Thị Thiên
Nữ hộ sinh

Hà Thị Thu Cúc
Dược sỹ

Lò Thị Sinh
Dân số

Nguyễn Thị Hà
Bác sỹ đa khoa