Phúc than


Vũ Văn Ngọc
Bác sỹ đa khoa
Trưởng trạm

Đặng Thế Quang
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Hoàng Văn Dôm
Y sỹ đa khoa

Dương Thị Na
Y sỹ đa khoa

Nùng Văn Cường
Y sỹ đa khoa

Hà Thị Thu Cúc
Dược sỹ

Lò Thị Sinh
Dân số