Khoa Nhi

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Khoa Nhi – Hồi sức tích cực thực hiện quy chế công tác khoa nội nhi: là khoa lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh nhi; Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa; Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

Một số công tác đặc thù của khoa nhi: là khoa lâm sàng điều trị các bệnh cho trẻ em dưới 15 tuổi; Khoa được bố trí theo đơn nguyên, thiết kế riêng phù hợp với sinh lí bệnh và tâm sinh lí của từng lứa tuổi; Có chế độ ăn thích hợp với bệnh lí và lứa tuổi của trẻ em. Trong đó có đơn nguyên Hồi sức nhi có chức năng điều trị các bệnh nhi nặng, cấp cứu và hồi sức tích cực cho các bệnh nhân nhi nặng;  Và đơn nguyên Nhi sơ sinh điều trị cho các bệnh lý sơ sinh, cấp cứu và hồi sức tích cực cho bệnh sơ sinh nặng đủ tháng và non tháng.


BSCKI. TRẦN THỊ YÊN
Phó khoa

Hoàng Thị Hương
Bác sỹ đa khoa

Mùa Thị Me
Bác sỹ đa khoa

Phan Thị Tân
Bác sỹ đa khoa

Lâm Văn Thanh
Cử nhân điều dưỡng

Lò Văn Đoạn
Y sỹ đa khoa

Nguyễn Triệu Tử Long
Cử nhân điều dưỡng

Nguyễn Thị Nguyệt
Điều dưỡng

Lương Thị Thủy
Điều dưỡng

Bùi Thị Hằng
Điều dưỡng

Nguyễn Thị Thảo
Điều dưỡng

Bùi Thi Mơ
Điều dưỡng

Lò Thị Lốt
Điều dưỡng

Trịnh Thị Thìn
Điều dưỡng

Triệu Thị Thuyết
Điều dưỡng

Phan Thị Lan
Điều dưỡng