Trạm Y tế xã Mường Than


Lê Thị Bích Ngọc
Y sỹ đa khoa
Phó Trưởng trạm

Lò Văn Quyện
Văn phòng

Đào Thị Liên
Y sỹ đa khoa

Đinh Thị Hồng Thắm
Y sỹ đa khoa

Vũ Minh Tuấn
Y sỹ đa khoa

Nguyễn Thị Phượng
Dược sỹ