Trạm Y tế xã Hua Nà

Trạm Y tế xã Hua Nà được xây dựng tại bản Hua Nà, xã Hua Nà, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Trạm có 3 dẫy nhà 10 phòng đảm bảo tiêu chuẩn tiêu chí quóc gia về y tế xã, có 6 biên chế 2 y sỹ, 01 bác sỹ đa khoa  mới ra trường, 01 cử nhân hộ sinh, 01 dược sỹ, 01 dân số và 06 y tế bản. Trạm Y tế luôn triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế theo quy định của Bộ Y tế. Trong những năm qua, Trạm Y tế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu nhân dân trên địa bàn. Được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2012, được công nhận lại năm 2015, 2018, 2021. Hiện duy trì tốt các tiêu chí chuẩn.


Lò Văn Phong
Y sỹ đa khoa
Trưởng trạm

Vũ Thị Thanh Huyền
Dược sỹ

Hoàng Đình Thiện
Dân số

Tẩn Thị Hiền
Nữ hộ sinh

Nguyễn Thị Thà
Y sỹ đa khoa

Nguyễn Thị Yến
Bác sỹ đa khoa

Hoàng Thị Nhâm
Y sỹ đa khoa