Trạm Y tế xã Hua Nà


Lò Văn Phong
Y sỹ đa khoa
Trưởng trạm

Hoàng Thị Nhâm
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Vũ Thị Thanh Huyền
Dược sỹ

Hoàng Đình Thiện
Dân số

Tẩn Thị Hiền
Nữ hộ sinh

Vũ Thị Lan
Y sỹ đa khoa