KHOA AN TOÀN THỰC PHẨM – Y TẾ CÔNG CỘNG

Chức năng, nhiệm vụ:

+ Công tác An toàn thực phẩm: Triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; điều tra, giám sát, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Tham gia thẩm định điều kiện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

+ Công tác Y tế công cộng: Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng; phòng, chống tại nạn thương tích; Nước sạch – Vệ sinh môi trường nông thôn; Y tế trường học; chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe Người khuyết tật; hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

– Những kết quả và thành tích đã đạt được: Hằng năm, tập thể khoa luôn hoàn thành tổ các nhiệm vụ được giao, xếp loại tập thể Lao động tiên tiến và được tặng nhiều phần thưởng cao quý do cấp thẩm quyền khen thưởng.


Tô Văn Hiếu
Phó Trưởng khoa

Dương Quang Hồng
Phó Trưởng khoa

Nghiêm Văn Thương
Điều dưỡng

Nông Văn Chiến
Điều dưỡng

Hà Văn Tại
Điều dưỡng

Nguyễn Thị Phượng
Y sỹ

Lâm Văn Thanh
Điều dưỡng

Nguyễn Văn Bắc
Y sỹ

Thèn Thị Thắm
Y sỹ

Sùng A Nhang
Điều dưỡng
TẬP THỂ KHOA AN TOÀN THỰC PHẨM – YTCC

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.