Khoa truyền nhiễm


Hoàng Anh Tuấn
Bác sỹ chuyên khoa 1
Trưởng khoa

Tạ Thị Minh Quyên
Bác sỹ đa khoa

Phạm Thu Hoài
Y sỹ đa khoa

Đào Vân Thu
Điều dưỡng

Phạm Thị Huy
Điều dưỡng

Nguyễn Thị Thu
Điều dưỡng

Đinh Ngọc Hà

Điều dưỡng

Lê Thị Thanh
Điều dưỡng

Hà Thị Bích Thủy
Điều dưỡng