CHI BỘ NỘI – HSCC


Phạm Thanh Tùng
Bí thư

Lê Văn Chiến
Phó bí thư

Phan Văn Tài
Chi uỷ viên