Trạm Y tế xã Mường Mít

Trạm Y tế xã Mường Mít được xây dựng tại Bản Khoang, xã Mường Mít, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Trạm có 3 dẫy nhà 10 phòng đảm bảo tiêu chuẩn tiêu chí quóc gia về y tế xã, có 07 biên chế trong đó 01 bác sỹ đa khoa, 02 y sỹ, 01 NHS, 01 dược sỹ, 01 Đ d và 01 vên chức dân số, 06 y tế thôn bản. Trạm Y tế luôn triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế theo quy định của Bộ Y tế. Trong những năm qua, Trạm Y tế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu nhân dân trên địa bàn. Được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2014, được công nhận lại năm 2017, 2020. Hiện duy trì tốt các tiêu chí chuẩn và tiếp tục đề nghị công nhận lại vào năm 2023.


Lò Văn Quý
Phó trạm

Lê Thị Thu Hường
Dược sỹ

Lò Văn Thi
Điều dưỡng

Lò Văn Thơn
Dân số

Trương Thị Thắm
Nữ hộ sinh

Hoàng Văn Dôm
Y sỹ

Nguyễn Văn Hòa
Y sỹ

Triệu Thị Náy
Điều dưỡng