KSBT Và HIV/AIDS


Hoàng Văn Uyên
Bác sỹ đa khoa
Trưởng khoa

Lò Việt Tấn
Bác sỹ đa khoa

Phạm Xuân Tân
Y sỹ đa khoa

Lò Thị Oanh
Y sỹ đa khoa

Đặng Quang Hà
Y sỹ YHCT

Hoàng Thị Liên
Y sỹ đa khoa

Hà Minh Lương

Điều dưỡng

Lê Thu Phương
Điều dưỡng

Điêu Văn Trường
Điều dưỡng

Đinh Ngọc Hà
Điều dưỡng

Lò Văn Thương
Điều dưỡng

Thèn Thị Thắm
Y sỹ YHCT