KSBT Và HIV/AIDS

Chức năng, nhiệm vụ:

+ Triển khai hoạt động các chương trình mục tiêu y tế quốc gia về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; tiêm chủng mở rộng; tiêm phòng bệnh dại; phòng chống HIV/AIDS; điều trị Methadone; phòng chống Lao, nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính; phòng chống Sốt rét – KSTCT; phòng chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, bệnh chưa rõ nguyên nhân phát sinh lây lan thành dịch bệnh; bệnh Tâm thần; phòng chống Phong da liễu; hoạt động phòng chống mù lòa; điều trị triển khai các chương trình mục tiêu, dự án.

+ Thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, hỗ trợ đối với các Trạm Y tế xã, thị trấn.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.- Những kết quả và thành tích đã đạt được: Với những kết quả đã đạt được trong công tác chuyên môn, tập thể khoa Kiểm soát bệnh tật &HIV/AIDS luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xếp loại tập thể Lao động tiên tiến, được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của cấp thẩm quyền khen tặng.


Hoàng Văn Uyên
Bác sỹ đa khoa
Trưởng khoa

Lò Việt Tấn
Bác sỹ đa khoa

Phạm Xuân Tân
Y sỹ đa khoa

Lò Thị Oanh
Y sỹ đa khoa

Đặng Quang Hà
Y sỹ YHCT

Hoàng Thị Liên
Y sỹ đa khoa

Hà Minh Lương

Điều dưỡng

Lê Thu Phương
Điều dưỡng

Điêu Văn Trường
Điều dưỡng

Đinh Ngọc Hà
Điều dưỡng

Lò Thanh Nguyện
Bác sỹ đa khoa

Nguyễn Huy Hoàng
Điều dưỡng

Hoàng Bình Nhưỡng
Điều dưỡng

Lò Văn Đoạn
Y sỹ

Nguyễn Văn Sang
Điều dưỡng

Lò Văn Yên
Điều dưỡng

Điêu Văn trường
Điều dưỡng

Nguyễn Thị Hoa
Y sỹ

Nguyễn Văn Trường
Điều dưỡng