PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN


KT. Hoàng Nhật Tân
Kế toán trưởng
(Phụ trách phòng)

KT. Vũ Duy Lượng
Kế toán
Phó phòng

Phạm.H.Chiến
Kế toán

Phạm Minh Tiến
Kế toán

Nguyễn.T.H.Minh
Dược sỹ

Lê Thị Lan
Kế toán

Lê Thị Tuyết
Nữ hộ sinh

Nguyễn Thị Tuyết
Nữ hộ sinh

Vàng Thị Tỷ
Điều dưỡng

Lê Thị Hưng
Kế toán